Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Към завършването на банковия съюз“
Заглавие на английски: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Towards the completion of the Banking Union"
Дата на документа: 24/11/2015
№ на документ: COM(2015) 587
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове