Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Съюза в рамките на Комитета за държавен пристанищен контрол на Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Port State Control Committee of the Paris Memorandum of Understanding on Port State Control
Дата на документа: 18/12/2015
№ на документ: COM(2015) 664
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове