Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Трети доклад относно постигнатия от Косово* напредък в изпълнението на изискванията, заложени в пътната карта за либерализиране на визовия режим - {SWD(2015) 706 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Third report on progress by Kosovo* in fulfilling the requirements of the visa liberalisation roadmap - {SWD(2015) 706 final}
Дата на документа: 18/12/2015
№ на документ: COM(2015) 906
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове