Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Шести доклад за напредъка относно изпълнението от Украйна на Плана за действие за либерализиране на визовия режим - {SWD(2015) 705 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Sixth Progress Report on the Implementation by Ukraine of the Action Plan on Visa Liberalisation - {SWD(2015) 705 final}
Дата на документа: 18/12/2015
№ на документ: COM(2015) 905
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове