Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ОСМИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО (2014 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - EIGHT ANNUAL REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN FISHERIES FUND (2014)
Дата на документа: 17/12/2015
№ на документ: COM(2015) 662
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове