Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Fourth progress report on Georgia’s implementation of the action plan on visa liberalisation - {SWD(2015) 299 final}
Дата на документа: 18/12/2015
№ на документ: COM(2015) 684
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове