Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Sixth Progress Report on Ukraine's implementation of the action plan on visa liberalisation - {COM(2015) 905 final}
Дата на документа: 18/12/2015
№ на документ: SWD(2015) 705
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове