Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад от 2015 г. относно политиките на Европейския съюз за развитие и външна помощ и тяхното изпълнение през 2014 г. - {SWD(2015) 248 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - 2015 Annual Report on the European Union’s development and external assistance policies and their implementation in 2014 - {SWD(2015) 248 final}
Дата на документа: 24/11/2015
№ на документ: COM(2015) 578
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове