Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА oтносно икономическата политика на еврозоната - {SWD(2015) 700 final}
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the economic policy of the euro area - {SWD(2015) 700 final}
Дата на документа: 26/11/2015
№ на документ: COM(2015) 692
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове