Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Европейската програма за авиационна безопасност
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - The European Aviation Safety Programme
Дата на документа: 07/12/2015
№ на документ: COM(2015) 599
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове