Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Експлоатация на реактора с висока плътност на неутронния поток (HFR) през периода 2012—2013 г. - {SWD(2016) 101 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Operation of the High Flux Reactor in the period 2012-2013 - {SWD(2016) 101 final}
Дата на документа: 05/04/2016
№ на документ: COM(2016) 170
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове