Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА Примерна ядрена програма, представена съгласно член 40 от Договора за Евратом за становище на Европейския икономически и социален комитет - {SWD(2016) 102 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Nuclear Illustrative Programme presented under Article 40 of the Euratom Treaty for the opinion of the European Economic and Social Committee - {SWD(2016) 102 final}
Дата на документа: 04/04/2016
№ на документ: COM(2016) 177
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове