Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да се заемe от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по държавните поръчки по проекта на решение относно арбитражните процедури в съответствие с член XIX, параграф 8 от ревизираното Споразумение за държавните поръчки
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the Committee on Government Procurement as regards the draft decision on arbitration procedures pursuant to Article XIX:8 of the Revised Agreement on Government Procurement
Дата на документа: 01/04/2016
№ на документ: COM(2016) 172
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове