Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно план за действие във връзка с ДДС - Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС — Време за избор
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on an action plan on VAT - Towards a single EU VAT area - Time to decide
Дата на документа: 07/04/2016
№ на документ: COM(2016) 148
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове