Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПОПРАВКА на Делегирано решение на Комисията от 13 януари 2016 г. за изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение (C(2016) 1 final)
Заглавие на английски: CORRIGENDUM to Commission Delegated Decision of 13 January 2016 amending Annex V to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council as regards the evidence of formal qualifications and the titles of training courses (C(2016)1 final)
Дата на документа: 26/04/2016
№ на документ: C(2016) 2216
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове