Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването на Споразумението за продължаване на дейността на Международния център за наука и технология между Европейския съюз и Евратом, действащи в качеството си на една страна, и Грузия, Киргизката република, Кралство Норвегия, Република Армения, Република Казахстан, Република Корея, Република Таджикистан, Съединените американски щати и Япония
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement continuing the International Science and Technology Center between the European Union and Euratom acting as one Party and Georgia, Japan, the Kingdom of Norway, the Kyrgyz Republic, the Republic of Armenia, the Republic of Kazakhstan, the Republic of Korea, the Republic of Tajikistan, and the United States of America
Дата на документа: 26/04/2016
№ на документ: JOIN(2016) 19
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове