Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА СПЕЦИАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН ХОНКОНГ: ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2015 Г.
Заглавие на английски: JOINT REPORT TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION: ANNUAL REPORT 2015
Дата на документа: 25/04/2016
№ на документ: JOIN(2016) 10
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове