Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изпълнение на споразумението, сключено между Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в Европейския съюз (COGECA), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Сдружението на националните организации на риболовни предприятия в Европейския съюз (EUROPECHE) на 21 май 2012 година, изменено на 8 май 2013 година, във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 година на Международната организация на труда - {SWD(2016) 143 final}{SWD(2016) 144 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE implementing the Agreement concluded between the General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (COGECA), the European Transport Workers’ Federation (ETF) and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises (EUROPECHE) of 21 May 2012 as amended on 8 May 2013 concerning the implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the International Labour Organisation - {SWD(2016) 143 final}{SWD(2016) 144 final}
Дата на документа: 29/04/2016
№ на документ: COM(2016) 235
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове