Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА - Оценка на плана за действие на Гърция за отстраняване на недостатъците, установени в оценката за 2015 г. на прилагането на достиженията на правото от Шенген в областта на управлението на външните граници
Заглавие на английски:
Дата на документа: 12/04/2016
№ на документ: COM(2016) 220
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове