Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Трети доклад относно напредъка на Турция по отношение на изпълнението на изискванията от нейната пътна карта за либерализиране на визовия режим - {SWD(2016) 161 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Third Report on progress by Turkey in fulfilling the requirements of its visa liberalisation roadmap - {SWD(2016) 161 final}
Дата на документа: 04/05/2016
№ на документ: COM(2016) 278
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове