Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация по отношение на искането на Европейския съюз за удължаване на срока на освобождаване от задължения в рамките на СТО по отношение на автономния преференциален режим за Западните Балкани
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the General Council of the World Trade Organization on the European Union request for an extension of the WTO waiver relating to the autonomous preferential regime for Western Balkans
Дата на документа: 29/04/2016
№ на документ: COM(2016) 233
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове