Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Маршалови острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement between the European Union and the Republic of the Marshall Islands on the short-stay visa waiver
Дата на документа: 08/04/2016
№ на документ: COM(2016) 186
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове