Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз във връзка с решенията, които трябва да бъдат приети от постоянната комисия на Евроконтрол относно ролите и задачите на Евроконтрол и относно централизираните услуги
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union, in respect of the decisions to be adopted by Eurocontrol's Permanent Commission, on Centralised Services
Дата на документа: 22/04/2016
№ на документ: COM(2016) 226
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове