Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно вариантите на схема на ЕС за екомаркировка за продукти от риболов и аквакултури
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on options for an EU eco-label scheme for fishery and aquaculture products
Дата на документа: 18/05/2016
№ на документ: COM(2016) 263
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове