Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Цифровизиране на европейската промишленост - Оползотворяване в пълна степен на предимствата на цифровия единен пазар - {SWD(2016) 110 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Digitising European Industry - Reaping the full benefits of a Digital Single Market - {SWD(2016) 110 final}
Дата на документа: 19/04/2016
№ на документ: COM(2016) 180
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове