Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 2 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г. ЗА ВПИСВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ 2015 ФИНАНСОВА ГОДИНА
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 2 TO THE GENERAL BUDGET 2016 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2015
Дата на документа: 15/04/2016
№ на документ: COM(2016) 227
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове