Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА - Доклад за напредъка, изготвен в резултат на заключенията на Съвета относно митническото сътрудничество с източните съседни държави
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL - Progress report further to the Council Conclusions on Customs Cooperation with the Eastern Neighbouring Countries
Дата на документа: 14/06/2016
№ на документ: COM(2016) 375
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове