Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА за създаване на гаранция за уменията
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on establishing a Skills Guarantee
Дата на документа: 10/06/2016
№ на документ: COM(2016) 382
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове