Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Елементи за стратегия на ЕС по отношение на Мианмар/Бирма: специално партньорство за демокрация, мир и благоденствие
Заглавие на английски:
Дата на документа: 01/06/2016
№ на документ: JOIN(2016) 24
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове