Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно храните, предназначени за спортисти
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on food intended for sportspeople
Дата на документа: 15/06/2016
№ на документ: COM(2016) 402
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове