Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно преглед на пазара на едро на роуминг - {SWD(2016) 200 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the review of the wholesale roaming market - {SWD(2016) 200 final}
Дата на документа: 15/06/2016
№ на документ: COM(2016) 398
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове