Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на роуминг на едро - {SWD(2016) 201 final}{SWD(2016) 202 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 531/2012 as regards rules for wholesale roaming markets - {SWD(2016) 201 final}{SWD(2016) 202 final}
Дата на документа: 15/06/2016
№ на документ: COM(2016) 399
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове