Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Консултация относно възможностите за риболов за 2017 г. съгласно общата политика в областта на рибарството - {SWD(2016) 199 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Consultation on the fishing opportunities for 2017 under the Common Fisheries Policy - {SWD(2016) 199 final}
Дата на документа: 15/06/2016
№ на документ: COM(2016) 396
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове