Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Към стратегия на ЕС за международните културни отношения
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Towards an EU strategy for international cultural relations
Дата на документа: 08/06/2016
№ на документ: JOIN(2016) 29
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове