Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно целесъобразността на член 3, параграф 1 от Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the appropriateness of Article 3(1) of Directive 2002/47/EC on financial collateral arrangements
Дата на документа: 29/06/2016
№ на документ: COM(2016) 430
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове