Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Предварителна оценка на документа Придружаваща
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Ex-ante evaluation statement Accompanying the document Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL providing further macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan - {COM(2016) 431 final}
Дата на документа: 29/06/2016
№ на документ: SWD(2016) 213
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове