Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за Решение на Съвета за подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 г.
Заглавие на английски: ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and the provisional application of the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2015
Дата на документа: 28/06/2016
№ на документ: COM(2016) 426
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове