Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението и резултатите през 2015 г. на програмата „Перикъл 2020“ за защита на еврото срещу фалшифициране
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning the implementation and the results of the Pericles 2020 programme for the protection of the euro against counterfeiting in 2015
Дата на документа: 27/06/2016
№ на документ: COM(2016) 419
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове