Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА - Трети доклад относно преместването и презаселването
Заглавие на английски:
Дата на документа: 18/05/2016
№ на документ: COM(2016) 360
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове