Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА съдържащ оценката, която се изисква съгласно член 24, параграф 3 и член 120, параграф 3, трета алинея от Регламент (ЕС) N°1303/2013
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL containing the assessment required under Articles 24(3) and 120(3) third sub-paragraph of Regulation (EU) N° 1303/2013
Дата на документа: 27/06/2016
№ на документ: COM(2016) 414
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове