Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация по искането на Съединените американски щати за освобождаване от задължения в рамките на СТО с оглед удължаване на срока на прилагане на режима на преференциално третиране, предоставено на бившата територия под попечителство на тихоокеанските острови
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the General Council of the World Trade Organization on the United States' request for a WTO waiver to extend the system of preferential treatment granted to the Former Trust Territory of the Pacific Islands
Дата на документа: 24/06/2016
№ на документ: COM(2016) 412
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове