Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Обобщение на годишните доклади за изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица през 2014 година
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Summary of the Annual Implementation Reports for the Operational Programmes Cofinanced by the Fund for European Aid to the Most Deprived in 2014
Дата на документа: 30/06/2016
№ на документ: COM(2016) 435
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове