Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад за прилагането на инициативата ,,Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ през 2015 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual report on the implementation of the EU Aid Volunteers Initiative in 2015
Дата на документа: 30/06/2016
№ на документ: COM(2016) 436
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове