Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно допълнителните мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (кодифициран текст)
Заглавие на английски: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America (codification)
Дата на документа: 23/06/2016
№ на документ: COM(2016) 408
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове