Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад за изпълнението на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея - {SWD(2016) 162 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual Report on the Implementation of the EU-Korea Free Trade Agreement - {SWD(2016) 162 final}
Дата на документа: 30/06/2016
№ на документ: COM(2016) 268
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове