Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 3 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г. - Сигурност на институциите
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET No 3 TO THE GENERAL BUDGET 2016 - Security of the Institutions
Дата на документа: 30/06/2016
№ на документ: COM(2016) 310
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове