Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА - Четвърти доклад относно преместването и презаселването
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL - Fourth report on relocation and resettlement
Дата на документа: 15/06/2016
№ на документ: COM(2016) 416
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове