Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно извършените дейности по програмата за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България, Литва и Словакия през през 2015 и предходни години
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implemantation of the work under the nuclear decommissioning assistance programme to Bulgaria, Lithuania an Slovakia in 2015 and previous years
Дата на документа: 20/06/2016
№ на документ: COM(2016) 405
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове