Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за пречките пред търговията и инвестициите и за протекционистични тенденции - 1 юли 2014 г. — 31 декември 2015 г. - {SWD(2016) 204 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on Trade and Investment Barriers and Protectionist Trends - 1 July 2014 - 31 December 2015 - {SWD(2016) 204 final}
Дата на документа: 20/06/2016
№ на документ: COM(2016) 406
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове