Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2265 на Съвета за откриване и управление на автономните тарифни квоти на Съюза за определени рибни продукти за периода 2016 — 2018 година
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EU) 2015/2265 opening and providing for the management of autonomous Union tariff quotas for certain fishery products for the period 2016 to 2018
Дата на документа: 01/06/2016
№ на документ: COM(2016) 315
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове